قرارداد دادیاب با دادگران و ارائه کنندگان خدمات حقوقی

 

ماده 1: تعاریف و اصطلاحات

معانی اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد:

1-1: دادیاب: سامانه‌ای نرم‌افزاری است که بستر اتصال مستقیم دادجویان به دادگران متخصّص را با صرف حداقل هزینه و زمان مهیا می‌سازد.

1-2: نرم‌افزار: اعم از سامانه تحت وب و اپلیکیشن است که در تملک هم‌بنیان‌گذاران بوده و اذن محض استفاده از آن براساس شرایط مندرج در قرارداد حاضر به دادگران و دادجویان اعطا می‌شود.

1-3: دادجو: شخص حقیقی یا حقوقی است که با عضویت در دادیاب از خدمات آن به صورت حضوری و یا غیرحضوری بهره می‌جوید.

1-4: دادگر: حسب مورد موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، وکیل مدنی یا وکیل دادگستری است که با عضویت در دادیاب پس از احراز هویت و بررسی تخصص، به ارائه خدمات حقوقی از طریق دادیاب براساس درخواست های دادجویان می‌پردازد.

1-5: حساب کاربری: حسابی شخصی است که دسترسی به آن پس از عضویت اشخاص در دادیاب، به منظور ارائه و یا دریافت خدمات حقوقی با رعایت موازین حریم شخصی به آنان اعطا می‌شود.

1-6: اعتبار: مبلغی است که اشخاص در حساب کاربری خود به منظور ارائه سرویس‌های دادیاب یا استفاده از آن‌ها ذخیره می‌کنند؛ این مبلغ از طریق واریز اینترنتی، کدهای هدیه و سایر روش‌های تعیین شده براساس مقررات دادیاب محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده 2: طرفین قرارداد:

عبارتند از هم‌بنیان‌گذاران سامانه دادیاب اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی از یک طرف و دادگر از طرف دیگر.

ماده 3: مدت قرارداد:

از تاریخ عضویت اشخاص آغاز شده و تا زمانی که حساب کاربری ایشان از سامانه حذف نشده یا حسابشان توسط دادیاب مسدود نشده است، اعتبار خواهد داشت.

ماده 4: مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت:

4-1 طرفین توافق نمودند که 20 درصد از حق‌الزحمه اعم از حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، حق‌التحریر قرارداد و باقی اوراق قضایی و ... که دادجو به هر نحو اعم از پرداخت از طریق دادیاب یا پرداخت مستقیم به دادگر، بابت پرونده ارجاعی و یا مشاوره و یا تنظیم قرارداد مأخوذه می‌پردازد، به دادیاب تعلق دارد.

4-2 در صورتی که حق‌الوکاله از طریق سامانه دادیاب واریز شده باشد، مبلغ پس از آن که سهم دادیاب رأساً از مبلغ واریزی کسر شد، به صورت مرحله‌ای و بر اساس قرارداد مالی فی‌مابین دادگر و دادجو، 72 ساعت پس از تحقق هر مرحله و هماهنگی با دادجو و دادگر، به حساب اعلامی توسط دادگر واریز خواهد شد. دادگر در خصوص هر گونه دخل و تصرف در مدت مزبور و یا استرداد مبلغ به دادجو در صورت عدم انجام موضوع یا قصور و تقصیر در آن به ویژه آن قسمت از تعهدات وکلا که تعهد به نتیجه تلقی می شود (از جمله حضور در وقت رسیدگی، رعایت مواعد و مهلت های قانونی و ...) به هم‌بنیان‌‌گذاران دادیاب وکالت بلاعزل با حق توکیل و با سلب حق ضم امین و ناظر و انجام مورد وکالت از خود، اعطا نمود. در پرونده‌هایی با حق الوکاله 7 میلیون تومان و بیش از آن پرداخت به صورت مرحله‌ای صورت می پذیرد، مرحله اول پرداخت همزمان با انعقاد قرارداد مالی و به میزان 60 درصد از کل حق‌الوکاله، مرحله دوم پرداخت به میزان 20 درصد از حق الوکاله و پیش از جلسه رسیدگی بدوی و مرحله سوم نیز همزمان با صدور رأی قطعی و به میزان 20 درصد از کل حق‌الوکاله خواهد بود.

4-3 در صورتی که حق‌الوکاله مستقیماً به هر عنوان اعم از نقدی و اعتباری به دادگر پرداخت شود، دادگر متعهد است ظرف مدت 72 ساعت سهم دادیاب از مبلغ پرداختی را مطابق قرارداد حاضر محاسبه نموده و مبلغ هر خدمت را به صورت جداگانه به شماره حساب یا کارت اعلامی از سوی دادیاب واریز نماید و نهایتاً مدارک مثبت پرداخت را از طرق راه‌های اعلامی توسط دادیاب به اطلاع ایشان برساند، در غیر این صورت مبالغ پرداخت نشده تلقی شده و مضافاً بر این که حق مطالبه‌ی آن از طریق مراجع ذی‌صلاح توسط دادیاب محفوظ خواهد بود، علاوه بر آن از اولین تراکنش دادگر در بستر دادیاب نیز قابل برداشت می‌باشد و حساب کاربری دادگر نیز مسدود خواهد شد. بدین منظور دادگر به هم‌بنیان‌گذاران دادیاب وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و وکیل و ناظر و انجام مورد وکالت از خود، اعطا نمود.

تبصره1 - در صورتی که از مدت ایفای تعهدات دادگر مندرج در بند فوق بیش از 10 روز گذشته و دادگر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننماید، اصل مبلغ به علاوه 30 درصد از آن به عنوان وجه التزام قراردادی قابل برداشت از حساب دادگر یا قابل مطالبه از طریق مراجع قانونی خواهد بود.

تبصره 2- دادیاب سامانه‌ای است مبتنی بر فرهنگ فاخر و وزین اسلامی-آریایی ایران عزیزمان که راستی و اعتماد را مهمترین و اساسی‌ترین بنیان تعاملات میان افراد تلقی می‌نماید. لذا محاسبات را بر مبنای خوداظهاری توسط دادگر و دادجو و قرارداد مالی مستقل میان آنان لحاظ می‌نماید، لکن در صورت کشف فساد علاوه بر محق بودن دادیاب به انسداد دائمی حساب کاربری دادجو و دادگر متخلف، حق مطالبه سهم دادیاب از مبلغ راستین پرداختی به علاوه 50 درصد از آن به عنوان وجه التزام قراردادی از دادجو، محفوظ خواهد بود.

4-4 در صورتی که تا صدور رأی مرحله اول ورود دادگر(به عنوان مثال رأی بدوی) به هر دلیلی دعوی منتهی به سازش شده یا دادجو از اقامه یا ادامه دعوی منصرف شود، دادگر مستحق حق الوکاله همان مرحله (به عنوان مثال بدوی) مطابق با مبلغ مشخص شده در سامانه خواهد بود و دادجو محق به استرداد آن یا امتناع از پرداخت نمی باشد؛ همچنین چنانچه پس از صدور رای بدوی و تجدیدنظرخواهی، سازش صورت پذیرفته یا دادجو منصرف شود، تمام حق الوکاله می بیاست توسط دادجو پرداخت شود.

ماده 5: تعهدات:

5-1: تعهدات دادیاب:

5-1-1: دادیاب متعهد به ارجاع درخواست‌های دادجویان به دادگران براساس امتیازات و ضریب همراهی دادگران در اولین فرصت می‌باشد.

5-1-2: دادگران همراه و فعال در دادیاب توسط این سامانه براساس رتبه اکتسابی به دادجویان معرفی خواهند شد.

5-1-3: دادیاب تمامی تلاش خود را جهت تمهید شرایط لازم و ارتقای دوره‌‌ای سامانه‌های نرم‌افزاری جهت استفاده بر تمامی دستگاه‌ها و تسهیل روزآمد ارتباط آنان و دادگران مبذول خواهد داشت لکن تضمینی نسبت به اجرای آن بر تمام دستگاه‌ها یا شبکه‌های ارتباطی نخواهد داد.

5-1-4: با توجه به بالا بودن کیفیت علمی تیم فنی و حقوقی دادیاب امکان پشتیبانی فنی و حقوقی از طریق واحد پشتیبانی مهیا است.

5-1-5: براساس عملکرد مناسب و ضریب همراهی دادگران حسب تصمیمات هم‌بنیان‌گذاران دادیاب امتیازات ویژه‌ای به صورت دوره‌ای برای دادگران لحاظ خواهد شد.

5-1-6: قیمت‌های درج شده در دادیاب براساس تحقیقات میدانی و مطالعات بازار صورت گرفته مطابق با عرف دادیاب تعیین شده است لکن الزامی برای دادگران نسبت به پذیرش درخواست‌های ارجاعی با قیمت مذکور وجود نداشته و دادیاب متعهد به درج قیمت‌هایی با حداقلِ 50% کمتر از قیمت عرفی خود و بدون محدودیت حداکثری در سامانه خواهد بود. همچنین قیمت‌های درج شده جهت مشاوره حداقل قیمت بوده و دادگران محق به درج قیمت‌هایی بیش از آن بدون محدودیت حداکثری خواهند بود.

5-1-7: دادیاب متعهد است مبالغ پرداختی دادجویان در سامانه را در صورت عدم بروز موانع از جمله شرایط فورس ماژور و هاردشیپ براساس زمان و مراحل پرداخت تعیین شده در قرارداد مستقل مالی میان دادگران و دادجویان ظرف مدت 72 ساعت از تحقق هر مرحله به حساب اعلامی دادگر پرداخت نماید.

5-1-8: تمامی اطلاعات دادگران به غیر از پیشینه شغلی-تحصیلی، تماس و اطلاعات هویتی که حسب مورد در اختیار دادجویان قرار داده می شود، محرمانه تلقی شده و جز در موارد الزام توسط مراجع ذی‌صلاح یا موارد مندرج در خط مشی حریم خصوصی مورد حفاظت قرار خواهد گرفت.

5-1-9: کلیه اختلافات حادث میان دادجو و دادگر و دادیاب بدواً از طریق پشتیبانی ظرف مدت یک هفته کاری بررسی و حتی‌الامکان حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه موضوع از طریق ارجاع امر به هیأت داوری دادیاب مرتفع می گردد. رأی هیأت داوری برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره: نکته قابل توجه این‌که در بحث عدم پرداخت سهم دادیاب توسط دادگر، در صورت پرداخت مستقیم مبلغ به دادگر توسط دادجو و نیز در فرض تخلف دادگر مطابق با بند 5-2-10 بدون نیاز به نظر هیأت داوری بر اساس ماده 4 و بندهای آن اقدام خواهد شد.

5-2: تعهدات دادگر:

5-2-1: دادگر متعهد است هم‌زمان با عضویت در دادیاب مدارک و اطلاعات درخواستی از جمله تصویر مدارک هویتی و تمام صفحات پروانه وکالت، شماره تماس ثابت و همراه، ایمیل، نشانی دقیق دفتر و محل سکونت، رزومه متنی و پی دی اف، عکس پرسنلی، شماره حساب، شماره کارت و شماره شبا به نام خود را در اختیار دادیاب قرار داده و در صورت منع دادگر از فعالیت شغلی توسط مراجع ذی‌صلاح به هر دلیل و یا تغییر اطلاعات ارائه شده، مراتب را ظرف 24 ساعت به اطلاع دادیاب برساند. همچنین در صورت تمدید سالانه می‌بایست مدارک مثبت تمدید را به دادیاب ارائه نماید. در غیر این‌صورت اصل بر عدم تمدید بوده و دادیاب حساب کاربری دادگر را تا ارائه مدارک مزبور مسدود خواهد کرد.

5-2-2: دادگر مکلف به انعقاد قرارداد مالی براساس قیمت نهایی مورد توافق در سامانه دادیاب بوده و متعهد است تصویر قرارداد مالی امضا شده توسط وی و دادجو را از طریق پشتیبانی در اختیار دادیاب قرار دهد. دادیاب صرفاً رسید پرداخت اینترنتی وجوه را به دادجویان ارائه می نماید و در سایر موارد دادگر مکلف به ارائه رسید دریافت وجه به دادجویان خواهد بود؛ در صورت نقض مفاد این بند کلیه مسئولیت‌های ناشی از آن متوجه دادگر بوده و دادیاب از این باب فاقد هرگونه مسئولیت می‌باشد.

5-2-3: دادگر متعهد است براساس موازین و قوانین و مقررات کلی موضوعه، امور ارجاعی توسط دادجو در بستر دادیاب را به بهترین نحو انجام داده و تمامی تلاش مبتنی بر علم و تجربه خویش در راستای حصول نتیجه مطلوب را به کار گیرد و در این راستا از انجام هرگونه تخلف و امور مغایر با غبطه دادجو امتناع ورزد و نهایتاً رضایت دادجو را در چهارچوب عرف وکالت حاصل نماید. مسئولیت هرگونه تخلف و نقض تعهد در راستای انجام موضوع وکالت مستقیماً و صرفاً بر عهده دادگر بوده و هیچ گونه مسئولیتی از این باب متوجه دادیاب نخواهد بود. در صورت ورود خسارت به دادیاب یا دادجو به سبب نقض تعهدات و یا تقصیر دادگر میزان خسارت پس از بررسی در هیأت داوری تعیین و از محل اعتبارات دادگر در صورت وجود کسر خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم وجود اعتبار مبالغ مذکور از مجاری قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

5-2-4: دادگر متعهد است حتی‌المقدور حداقل روزی یک بار در دادیاب وارد شده و به درخواست‌های ارسالی پاسخ دهد، به سوالات مطرح شده جواب مناسب داده، نظرات دادجویان را بررسی و لحاظ نماید و در آینده در صورت ایجاد امکان از طرف دادیاب، مقالات بلاگی مرتبط با موضوعات حوزه تخصصی خود را به نام خود در دادیاب بارگذاری نماید. دادیاب بر مبنای فعالیت دادگر در سرفصل‌های فوق و رضایت دادجو در پرونده‌های ارجاعی، امتیازات و ضریب همراهی دادگران را تعیین کرده و ضمن اعلام به دادجویان، پیشنهادات و شرایط ویژه‌ای را برای برترین‌ها در نظر خواهد گرفت. ÷اسخ به سؤالات عمومی، خصوصی و چت با دادجویان، دادگر را مستحق دریافت هیچگونه وجهی نمی نماید.

5-2-5: دادگران در صورت صلاحدید دادیاب مکلف به درج نام و اطلاعات یکی از وکلای معرفی شده توسط دادیاب در وکالتنامه موارد ارجاعی در بستر دادیاب به صورت مجتمعاً و منفرداً خواهند بود.

5-2-6: کلیه حقوق فکری سامانه متعلق به دادیاب می‌باشد و هیچ یک از دادگران حق کپی برداری یا تجاری سازی مجدد محتویات وبسایت، پنل‌های ارتباطی، شیوه ارائه خدمات و دریافت هزینه‌ها و غیره را ندارد.

5-2-7: دادگر حق انتقال موضوع ارجاعی در بستر دادیاب را به غیر تحت هیچ عنوان از جمله توکیل یا مشارکت وکیل دیگر بدون اخذ تأیید کتبی دادیاب نخواهد داشت. در صورت کشف عدم رعایت این بند دادیاب مخیر به انسداد دائم یا موقت حساب کاربری دادگر خاطی با توجه به شرایط موجود با در نظر گرفتن میزان تخلف و خسارت وارده خواهد بود.

5-2-8: دادگر متعهد است کلیه اطلاعات دریافتی از دادجو و دادیاب (چه مستقیماً و چه مع‌الواسطه و از طریق سامانه دادیاب، ایمیل یا به هر طریق دیگر) را جزء داده‌های شخصی آنان و در حیطه حریم شخصی تلقی کرده و از آنان شخصاً به صورت محرمانه محافظت نموده و بر حفظ محرمانگی آن‌ها توسط مستخدمین و نمایندگان خود نیز نظارت موثر داشته باشد و از هرگونه تکثیر، انتشار، اشاعه، اشتراک گذاری و ارائه محتوای آن به ثالث اجتناب نماید.

5-2-9: دادگر متعهد به ارشاد دادجو به انجام فرآیند پرداخت حق‌الوکاله از طریق تمهیدات فراهم شده در دادیاب می باشد. در صورت عدم پرداخت در سامانه دادیاب توسط دادجو و پرداخت مستقیم حق الوکاله به دادگر به هر طریق، دادگر مکلف به پرداخت مبلغ توافقی ظرف مدت 72 ساعت به حساب اعلامی توسط دادیاب خواهد بود در غیر این صورت مطابق با ماده 4 و بندها و تبصره‌های مندرج در آن اقدام خواهد شد.

5-2-10: دادگر متعهد است که شماره تماس و سایر اطلاعات ارتباطی خود را بدون اطلاع دادیاب برای دادجو ارسال ننماید. در صورت اطلاع دادیاب از این امر حساب کاربری دادگر مسدود گردیده و در صورتی که از این امر خسارتی به دادیاب وارد شود از محل اعتبارات دادگر در دادیاب کسر و یا در صورت عدم وجود اعتبار از مجاری قانونی اقدام خواهد شد.

5-2-11: عنوان انتخابی دادخواست یا شکایت توسط دادجو، دادگر را محدود نساخته و دادگر بر اساس علم و تجربه شخصی و حسب صلاحدید بر مبنای استراتژی‌های وکالت، نسبت به انتخاب عنوان دادخواست یا شکایت و چگونگی طرح آن اتّخاذ تصمیم خواهد نمود؛ لذا کلیه مسئولیت‌های طرح اشتباه، ناقص ویا بی‌اثر شکایت یا دادخواست صرفاً متوجه شخص دادگر می‌باشد.

 

ماده 6: شرایط قرارداد

6-1: سامانه دادیاب با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مصوب جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. عضویت در دادیاب توسط دادگران و دادجویان به معنای مطالعه دقیق قوانین دادیاب و موافقت با آن‌ها می‌باشد. کلیه اشخاصی که از خدمات دادیاب به عنوان دادگر و دادجو استفاده می‌نمایند می‌بایست در هر بار استفاده، قوانین و مقررات دادیاب را دقیقاً مطالعه نموده تا در صورت تغییر در مفاد آن قوانین، نسبت به تغییرات مطلع شوند. استفاده از خدمات سامانه دادیاب به معنای موافقت با کلیه تغییرات به وجود آمده در قوانین و تعهدنامه‌های موجود در دادیاب می‌باشد.

6-2: کلیه اطلاعات درج شده در دادیاب می‌بایست به نحو صحیح وارد شود و شماره موبایل و ایمیل اعلامی می‌بایست به نام شخصی باشد که در دادیاب عضو می باشد؛ دادجویان تنها می‌توانند یک حساب کاربری و دادگران نیز صرفاً یک حساب به عنوان دادگر و یک حساب به عنوان دادجو در دادیاب ایجاد کنند. در صورت عدم رعایت مفاد این بند دادیاب به محض اطلاع، حساب کاربری شخص را به صورت دائم مسدود خواهد کرد. در صورت بروز هرگونه مشکل به دلیل عدم رعایت مفاد این بند هیچ مسئولیتی متوجه دادیاب نخواهد بود.

6-3: اشخاص عضو در سامانه دادیاب می‌بایست از نام کاربری و رمز عبور خود محافظت نموده و دادیاب در این مورد هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز هرگونه مشکل در حساب کاربری ایشان می‌بایست در اسرع وقت به پشتیبانی دادیاب اطلاع دهند و مسئولیت هرگونه تأخیر در اطلاع رسانی بر عهده خود شخص می‌باشد.

6-4: اشخاص عضو در دادیاب می‌بایست شخصاً از حساب کاربری خود استفاده نمایند و در صورت استفاده از آن توسط اشخاص دیگر مسئولیت بروز هرگونه مشکل برعهده صاحب حساب کاربری است. در صورتی که نقض این تعهد موجب ورود خسارت به دادیاب یا هر شخص دیگری غیر از صاحب حساب کاربری و شخص ثالث متخلف گردد، جبران خسارت از محل اعتبار شخص در دادیاب و یا از طریق مجاری قانونی انجام خواهد شد و حساب کاربری شخص نیز مسدود خواهد شد.

6-5: در صورتی که دادیاب از اشخاص عضو در سامانه خود درخواست ارائه اصل مدارک را نماید، ایشان می‌بایست با در دست داشتن  اصل مدارک اعلامی در دفتر دادیاب حاضر شود. همچنین در صورت درخواست دادیاب مبنی بر ارائه اطلاعات تکمیلی و یا اصلاح اطلاعات در سامانه، کاربر می‌بایست ظرف مهلت اعلامی، اقدامات مقتضی را مبذول دارد. در صورت صلاحدید دادیاب مبنی بر فرستادن ناظر جهت احراز هویت، کاربران متعهد به حسن همکاری می‌باشند. درغیر این صورت دادیاب می‌تواند حساب کاربری آنان را تا اجرای مفاد این بند مسدود کرده و از ارائه خدمات به ایشان ممانعت به عمل آورد.

6-6: شخص عضو می‌بایست تمامی تلاش خود را در راستای حفظ منافع دادیاب به عمل آورده و با در نظر گرفتن منافع دادیاب از خدمات آن استفاده کند و از هر اقدامی که ممکن است منجر به ورود خسارت به سامانه دادیاب شود، امتناع نماید؛ در غیر این صورت مسئولیت کلیه خسارات وارده به دادیاب از این مجرا بر عهده ایشان بوده و دادیاب محق به اخذ مبلغ ریالی خسارات حسب نظر هیأت داوری از محل اعتبار شخص در دادیاب و یا در صورت عدم وجود اعتبار محق به مطالبه آن از طریق مجاری موجود قانونی خواهد بود.

6-7: راه ارتباطی دادیاب با شخص عضو در سامانه، از طریق ماده 8 قرارداد حاضر بوده و شخص با عضویت در دادیاب نسبت به این امر آگاه بوده و آن را می‌پذیرد. و در صورتی که شخص عضو راه‌های ارتباطی خود با دادیاب را مسدود نماید، هیچ‌گونه مسئولیتی از این حیث متوجه دادیاب نبوده و در صورت ایراد خسارت به ثالث از این طریق، مسئولیت جبران آن با شخص مسدود کننده می‌باشد.

6-8: در صورتی که خدمات ویژه دادیاب و یا کدهای تخفیف دادیاب دارای مهلت استفاده باشد، پس از انقضاء مهلت، امکان استفاده از آن برای اشخاص وجود نخواهد داشت و شخص عضو هیچ ادعایی نسبت به این امر نخواهد داشت.

6-9: در صورتی که دادیاب به اشخاص عضو در سامانه کدهای تخفیف اعطا کند، شخص دارای کد تخفیف می‌تواند شخصاً و یا با معرفی دوستان خود با شرط عضویت در سامانه جهت استفاده از خدمات دادیاب از کد تخفیف استفاده نمایند.

6-10: دادگران و دادجویان در ارتباط با یکدیگر می‌بایست کلیه موازین شرعی، قانونی، اخلاقی، اجتماعی و عرفی را در تمام ارتباطات خود اعم از چت، تماس تلفنی، جلسات حضوری و تمامی ارتباطات آنلاین رعایت نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل، موضوع را سریعاً به پشتیبانی دادیاب اطلاع رسانی نمایند تا نسبت به شخص متخلف تصمیمات مقتضی اتخاذ شود؛ در غیر این صورت دادیاب هیچگونه مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت.

6-11: عضویت در دادیاب، عضویت در مؤسسه حقوقی نیست. دادیاب صرفاً یک سامانه نرم‌افزاری و واسطه‌ای است که دادگران و دادجویان را به هم مرتبط می‌کند. دادجویان آگاه هستند که کلیه خدمات حقوقی دادیاب توسط دادگران قابل ارائه است و دادگران نیز مطابق با مقررات کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه و سایر قوانین و مقررات موضوعه به ارائه خدمت می‌پردازند. دادیاب در خصوص نحوه عملکرد و نتیجه امر و در صورت قصور و تقصیر و تخلف دادگران مسئولیتی ندارد و دادجو می‌تواند از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی اقدامات لازم را معمول نماید. همچنین واحد شکایات دادیاب و هیأت داوری آن نیز آماده پذیرش و رسیدگی به اختلافات حادثه بوده و رأی این هیأت الزام‌آور خواهد بود.

6-12: دادیاب به کلیه مندرجات چت‌های بین دادگر و دادجو در سامانه‌ دسترسی دارد و در صورت لزوم می‌تواند از پیام‌ها تصویربرداری نموده و از آن‌ها در مراجع قانونی و یا هیأت حل اختلاف خود استفاده نماید. در صورت عدم رعایت مقررات دادیاب و یا موازین مندرج در بند 10 این ماده می‌تواند جهت مسدودسازی حساب کاربری آن‌ها اقدام نماید.

6-13: کلیه مطالب و تصاویر ارسالی دادگر و دادجو در سامانه دادیاب صرفاً پس از تأیید دادیاب قابل بارگذاری خواهد بود و دادیاب می‌تواند به هر دلیلی اعم از مغایرت با شئونات اسلامی، قوانین جمهوری اسلامی و قوانین دادیاب و ... از بارگذاری آن‌ها امتناع نماید. کاربران با علم به این امر عضو دادیاب می‌شوند.

6-14: اعضای دادیاب می‌پذیرند در صورتی که دادیاب جهت ارائه برخی خدمات خود به وبسایت‌های دیگری منتقل گردید، می‌بایست شرایط و ضوابط آن وبسایت را نیز بپذیرند.

6-15: دادگر موظف است که پس از دریافت وجوه نقدی و یا اسناد و مدارک از دادجو به ایشان رسید دهد و هرگونه ادعایی از سوی دادجو در این خصوص تنها با ارائه رسید قابل بررسی می‌باشد. دادگر موظف است پس از عقد قرارداد وکالت یک نسخه از وکالتنامه و قرارداد مالی وکالت را پس از امضا به دادجو بدهد.

6-16: زمان جلسه مشاوره هماهنگ شده بین دادگر و دادجو پس از پرداخت حق‌المشاوره، تنها به مدت 24 ساعت از زمان پرداخت قابل  تغییر برای یک مرتبه می‌باشد در غیر این صورت مبلغ پرداختی مسترد نخواهد شد.

6-17: در صورتی که جلسه هماهنگ شده بین دادگر و دادجو توسط دادگر برگزار نگردد، دادجو می‌بایست ظرف یک ساعت این امر را به اطلاع واحد پشتیبانی دادیاب برساند و در صورت عدم اطلاع رسانی، این امر به منزله عدم حضور دادجو می‌باشد و وجه واریزی مسترد نخواهد شد.

6-18: دادجو می‌بایست رأس زمان مقرر حسب مورد جهت مشاوره تلفنی اقدام نماید و عدم اقدام ایشان در زمان مقرر بدون هماهنگی با دادگر یا دادیاب به معنای عدم تمایل ایشان نسبت به اخذ مشاوره می‌باشد.

6-19: در صورتی که مشاوره نیاز به بررسی و مطالعه اسناد و مدارک دادجو توسط دادگر داشته باشد، این امر بر مبنای زمان و قیمت بسته‌های قیمت‌گذاری شده دادیاب در خصوص مشاوره محاسبه خواهد شد. اگر ارائه مشاوره نیازمند مطالعه پرونده دادجو در مراجع قضایی باشد، دادجو می‌بایست بسته مطالعه پرونده موضوع دعوی خود را خریداری کرده و پس از آن نسبت به اخذ مشاوره از دادگر اقدام نماید. همچنین در صورتی که دادجو قصد داشته باشد تا مدارک وی توسط وکیل به صورت حضوری بررسی شود، می‌بایست خدمت ملاقات حضوری با وکیل که قیمت آن توسط دادگر تعیین شده است را انتخاب نموده و هزینه آن را پرداخت نماید.

6-20: در صورتی که جلسه مشاوره منتهی به اعطای وکالت یا تنظیم قرارداد یا تنظیم اوراق قضایی (دادخواست، شکواییه، اظهارنامه، لایحه) گردد، مبلغ مشاوره از مبلغ حق‌الوکاله و یا حق‌التحریر کسر خواهد شد.

6-21: در صورت توافق به تنظیم قرارداد و یا اوراق قضایی، دادگر موظف است حداقل ظرف 48 ساعت و حداکثر ظرف یک هفته با توجه به زمان نیاز دادجو، قرارداد و یا اوراق قضایی تنظیم و تحریر شده را به ایشان تحویل دهد و مسئولیت رفع ابهام نسبت به موارد مندرج در آن ها ظرف مدت 24 ساعت بر عهده دادگر خواهد بود.

6-22: دادجو می‌پذیرد که تعهد دادگر تعهد به وسیله است و تعهد به نتیجه نمی‌باشد و تمامی اظهارات دادگر در قالب مشاوره به ایشان نظر شخص دادگر است. دادجو در پذیرش اظهارات دادگر مختار است و اگر خسارتی از این بابت به ایشان وارد شود دادیاب و دادگر مسئولیتی نخواهند داشت.

6-23: دادجو می‌بایست قبل از ثبت درخواست خود کلیه مطالب آموزشی و توضیحات مندرج در سایت نسبت به هر عنوان حقوقی یا کیفری را با دقت مطالعه کرده و پس از آن نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید و اگر ابهامی در این امر دارد با واحد پشتیبانی دادیاب تماس حاصل نماید.

6-24: دادگر می‌بایست کلیه دادجویان دادیاب را رهنمود کند تا نسبت به هر امر حقوقی یا کیفری از طریق دادیاب به ثبت درخواست خود بپردازند. این امر در خصوص دادجویانی که به دفعات از طریق دادیاب به دادگران مراجعه می‌کنند نیز صدق می‌کند.

6-25: مبلغ اعلامی دادیاب جهت ارائه خدمات تنها مختص دادگران عضو تیم وکلای دادیاب می‌باشد و دادگران مستقل می‌توانند مبالغ مورد نظر خود برای هر خدمت را اعلام نمایند و دادیاب در این خصوص مانع نخواهد شد. دادجو با مقایسه کلیه مبالغ اعلامی و با توجه به پیشینه علمی و حرفه ای دادگران می‌تواند دادگر مورد نظر خود را انتخاب نماید.

6-26: کلیه مبالغ اعلامی دادگر به دادجو می‌بایست از طریق پرداخت اعتباری و یا اینترنتی به حساب دادیاب و یا پرداخت به دادگر با اخذ رسید باشد. در موارد استثنا طی هماهنگی با پشتیبانی دادیاب نحوه پرداخت قابل تغییر خواهد بود. در صورت بروز هرگونه مشکل در پرداخت اعتباری و یا اینترنتی در سامانه دادیاب پیگیری امر از طریق سیستم بانکی بر عهده دادجو می‌باشد و مبلغ واریزی پرداخت شده تلقی نمی‌گردد.

6-27: کلیه اشخاصی که در دادیاب عضو شده اند می‌بایست قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را رعایت کرده و عدم رعایت آن مسئولیتی بر دادیاب بار نمی‌کند و کلیه مسئولیت‌های ناشی از نقض، صرفاً بر عهده شخص ناقض خواهد بود. در صورت ورود هرگونه خسارت اعم از مالی، فنی یا اعتباری، حیثیتی و غیره بر دادیاب و یا سایرین، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد و دادیاب هر اطلاعاتی که مراجع قانونی خواستار آن باشند را در موضوع مطروحه در اختیار آن‌ها قرار می دهد.

6-28: دادگر موظف است ظرف مدت یک هفته از زمان قبول وکالت، دادخواست یا شکواییه دادجو را به ثبت برساند.

6-29: تمام مبالغ اعلامی در سامانه دادیاب، مبلغ حق‌الوکاله و حق‌التحریر است و کلیه هزینه‌های پرونده اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و ... بر عهده دادجو می باشد و دادجو می‌بایست رسید کلیه هزینه های واریزی را از دادگر مطالبه نماید.

6-30: شخص عضو می‌بایست کلیه منافع دادیاب را در نظر داشته و از ارتکاب هرگونه اعمالی جهت دسترسی غیرمجاز، ممانعت از دسترسی، هک، نفوذ و سایر عناوین کیفری مندرج در قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین موجود خودداری نماید. در غیر این صورت علاوه بر جبران خسارت وارده به دادیاب و سایر اشخاص  می‌بایست مبلغ 1.000.000.000 ریال به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت نماید.

6-31: شخص عضو نمی‌تواند از محتویات سایت یا اپلیکیشن، علامت و نام تجاری و سایر مندرجات دادیاب بدون اجازه کتبی دادیاب استفاده نماید. در غیر این صورت می‌بایست خسارات مادی و معنوی وارده به دادیاب و سایر اشخاص متضرر را جبران نماید.

6-32: مالکیت مادی کلیه مندرجات دادیاب که توسط اشخاص در سامانه بارگذاری می‌شود مانند مقالات وبلاگی و ... با وحدت ملاک از آثار تولید شده به سفارش متعلق به دادیاب است و در صورت قطع همکاری دادیاب با شخص عضو نیز با درج نامه نگارنده در دادیاب باقی خواهد ماند.

6-33: دادیاب تنها واسط بین دادگر و دادجو است و در خصوص خسارات ناشی از روابط خارج از سامانه و خسارات ناشی از هک و اطلاعات نادرست و ناقص دادجویان مسئولیتی نخواهد داشت.

6-34 در صورتی که مؤسسات حقوقی مجاز خواهان عضویت در دادیاب جهت ارائه خدمات باشند مکلف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

6-34-1: پس از ثبت نام و ارائه اطلاعات درخواستی از طریق وبسایت، می‌بایست کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه حضوراً به محل دفتر دادیاب مراجعه نمایند.

6-34-2: کلیه مدارک تأسیس و تشکیل مؤسسه حقوقی از جمله آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات مؤسسه و صورتجلسه مثبت سمت مدیریت عاملی و نیز تصویر پروانه وکالت وکلای مؤسس می‌بایست بارگذاری شود. در صورت بروز هرگونه تغییر در اعضای مؤسسه، مدیرعامل می‌بایست تغییرات را به دادیاب اعلام نماید و در صورت تغییر بیش از 30 درصدی در سهم اعضا، دادیاب محق به قطع همکاری با مؤسسات مزبور خواهد بود.

6-34-3: وجوه استحقاقی مؤسسه صرفاً به حساب بانکی که به نام خود مؤسسه حقوقی باشد، واریز خواهد شد و امکان واریز به حساب وکلا و یا اعضای مؤسسات حقوقی وجود نخواهد داشت.

6-34-4: در صورت انتخاب مؤسسات حقوقی توسط دادجویان، کلیه پرداخت‌های دادجویان می‌بایست از طریق درگاه پرداخت دادیاب صورت پذیرد و پس از ایفای تعهدات توسط موسسه دادگر و با تأیید دادجو و در زمان مورد توافق موسسه دادگر و دادجویان، امکان واریز مبالغ به حساب اعلامی مهیا خواهد بود، در غیر این صورت دادیاب هیچ گونه مسئولیتی در قبال تعاملات دادجویان با مؤسسات حقوقی نخواهد داشت.

6-34-5: مؤسسات حقوقی می‌بایست کلیه وکلای همکارشان که کارهای مأخوذه از طریق دادیاب به آنان ارجاع می شود را، با مدارک کامل به دادیاب معرفی نمایند و اجازه ارجاع کار به افرادی جز فهرست مزبور را نخواهند داشت، در صورت کشف نقض این بند، ماده 7 قرارداد اعمال خواهد شد.

6-35: متخصصین دادیاب نیز می بایست مدرک مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های معتبر با شرط ارائه مشاوره در موضوعات مرتبط با گرایش ویا تجربه کاری حداقل دوساله در حیطه موضوع مشاوره را دارا بوده و مورد تأیید دادیاب نیز واقع شوند.

در صورت عدم پرداخت مبلغ حق الوکاله، حق‌المشاوره و حق‌التحریر توسط دادجو در هر مرحله از پرداخت در مدت زمان مقرر در قرارداد، دادگر می‌تواند پس از اظهار این امر به ایشان از طریق اس ام اس و ایمیل و اشاره به مفاد این بند و در صورت عدم دریافت پاسخ و یا دریافت پاسخی مبنی بر عدم پرداخت، در شرایط عدم ایجاد فورس ماژور از ادامه همکاری با دادجو خودداری کرده و در صورت اعلام وکالت در پرونده می‌‌تواند از وکالت ایشان استعفا دهد و حساب کاربری دادجو مسدود خواهد شد.

6-36: در صورت عدم پرداخت مبلغ نهایی حق‌الوکاله و حق‌التحریر توسط دادجو، دادیاب می‌تواند حساب کاربری دادجو را مسدود کرده و از ادامه خدمت رسانی به دادجو ممانعت نماید و در صورت وجود اعتبار شخص در دادیاب این مبلغ از حساب ایشان دریافت خواهد شد، در صورت عدم وجود اعتبار، دادگر و یا دادیاب حسب مورد باتوجه به پرداخت مبلغ از طریق درگاه پرداخت دادیاب و یا پرداخت مستقیم به وکیل می توانند از طریق مجاری قانونی اقدام نمایند.

6-37: در موارد فورس ماژور و یا قوه قاهره، دادیاب، دادگر و دادجو مسئولیتی در مقابل یکدیگر نخواهند داشت لیکن اگر شرایط فورس ماژور تنها برای دادگر ایجاد شود دادیاب متعهد است در صورت اطلاع دادجو به واحد پشتیبانی، دادگر دیگری به ایشان مطابق با شرایط مورد توافق با دادگر قبل معرفی نماید. اگر شرایط فورس ماژور برای دادجو ایجاد شود دادگر موظف است مطابق با قرارداد عمل نموده و عدم پرداخت حق‌الوکاله و یا عدم ارسال مدارک لازم مانع از حضور دادگر در جلسه دادرسی و اعلام موضوع به مقام قضا نخواهد شد.البته ثبت دادخواست و شکواییه و ارجاع به کارشناسی و ... که نیاز به پرداخت هزینه دارد از وظایف دادگر در شرایط فورس ماژور نخواهد بود مگر این‌که هزینه‌ها توسط دادجو یا آشنایان وی پرداخت گردد.در صورتی که شرایط فورس ماژور یا هاردشیب برای دادیاب ایجاد گردد، دادگر و دادجو می‌بایست طبق توافق یکدیگر و بر مبنای مندرجات و مقررات دادیاب عمل نمایند.

6-38: وکلای دادیاب متعهد به پذیرش پرونده‌های مالی با ارزش بیش از 300.000.000 ریال خواهند بود لکن سایر دادگران چنین محدودیت را نداشته و مخیّر به پذیرش یا رد پرونده‌هایی با ارزش کمتر از آن می باشند.

6-39: در صورتی که عناوین خواسته و موضوع شکایت در دادخواست و شکوائیه بیش از یک عنوان باشد، تا سقف سه عنوان، بیشترین حق الوکاله ملاک پرداخت خواهد بود و بیش از سه عنوان حق‌الوکاله با افزایش نرخ 20 درصدی از دادجو اخذ خواهد شد. همچنین در صوتی که تعداد خواندگان یا مشتکی عنهم بیش از 3 نفر باشد، 20 درصد به مبلغ حق‌الوکاله افزوده خواهد شد.

ماده 7: انحلال و ضمانت اجرای قرارداد

7-1: در صورت نقض تعهدات مندرج در ماده 4 و بندهای 3-2-5، 5-2-5، 6-2-5، 7-2-5، 10-2-5، 2-6، 4-6، 24-6، 30-6، 36-6 و 37-6 دادیاب رأساً نسبت به انسداد دائم حساب کاربری دادگر اقدام خواهد نمود. در صورت اعتراض دادگر به این امر، موضوع با ارجاع به هیأت داوری حل و فصل خواهد شد. رأی این هیأت برای طرفین و قائم مقام قانونی لازم الاجرا می باشد.

7-2: در صورت نقض سایر تعهدات قرارداد حاضر، دادیاب در مرتبه نخست نسبت به انسداد موقت حساب کاربری دادگر برای 2 هفته، در مرحله ثانی برای مدت 1 ماه و در دفعه سوم نسبت به انسداد دائم حساب کاربری اقدام خواهد نمود. صرفاً در صورت اعتراض دادگر به انسداد دائم حساب کاربری، موضوع با ارجاع به هیأت داوری حل و فصل خواهد شد. رأی صادره برای طرفین و قائم مقام قانونی آن‌ها لازم‌الاجرا می باشد.

7-3: در هر موردی که دادگر مکلف به پرداخت مبلغی به دادیاب یا دادجو بوده و از پرداخت وجوه مزبور امتناع ورزد و برای نقض آن تعهد به صورت جداگانه وجه التزامی در نظر گرفته نشده باشد، مبالغ مزبور به علاوه 25% آن به عنوان وجه التزام قراردادی از محل اعتبارات دادگر در دادیاب (در صورت وجود) قابل برداشت است، در هر صورت مبالغ مزبور از طریق مجاری قانونی قابل وصول و مطالبه خواهد بود.

7-4 در کلیه مواردی که دادگر متعهد به پرداخت مبلغ و یا خسارتی به دادیاب یا ثالث بوده و از ایفای تعهد مزبور امتناع ورزد، دادیاب محق است که مبلغ مزبور را از محل اعتبار دادگر در دادیاب وصول نماید و در صورت عدم وجود اعتبار از طریق مجاری قانونی و مراجع ذی‌صلاح آن را مطالبه نماید. بدین منظور دادگر به هم‌بنیان‌گذاران دادیاب وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و ناظر و وکیل و انجام مورد وکالت از خود، اعطا نمود.

ماده 8:ابلاغ

 ابلاغ کلیه مکاتبات در خصوص این قرارداد، ضمن درج در سامانه دادیاب با ارسال از طریق پیام رسان های مجازی به شماره‌های اعلامی توسط دادگر و ارسال ایمیل به نشانه پست الکترونیکی اعلامی توسط ایشان، ابلاغ شده تلقی می گردد. در غیر این صورت از طریق ارسال به وسیله پست سفارشی به نشانی اعلامی اطلاع رسانی می‌گردد و دادگر حق هرگونه اعتراض و ادعایی مبنی بر عدم دریافت و عدم اطلاع از مفاد آنها را از خود سلب و ساقط نمود. در صورت تغییر نشانی، ایمیل یا شماره همراه، دادگر متعهد به اصلاح این موارد در سامانه و اطلاع آن به واحد پشتیبانی دادیاب ظرف مدت 24 ساعت می‌باشد، در غیر این صورت ارسال مراتب به نشانی‌های اعلامی صحیح و معتبر خواهد بود.

ماده 9:داوری

طرفین ضمن توافقی مستقل تراضی نمودند که کلیه اختلافات حادث احتمالی فی ما بین راجع به قراردادحاضر، مقررات دادیاب و هرگونه فعالیت مرتبط با آن را اعم از تفسیر مفاد و اجرای آن و حل و فصل اختلافات را بدواً از طریق واحد پشتیبانی به عنوان میانجی ظرف مدت یک هفته مرتفع نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه موضوع از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. در این راستا داور مورد نظر به مورد اختلاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. رأی داور برای طرفین قطعی و لازم الاجراست. احضار طرفین و ابلاغ رأی داوری به شرح ماده 8 این قرارداد به طرفین ابلاغ خواهد شد. بدین ترتیب طرفین حق هرگونه اعتراض و ادعایی مبنی بر عدم دریافت و اطلاع از مفاد احضاریه و رأی داور را از خود سلب و ساقط نمودند.